Licence i standardi

Zašto smo najbolji?

Kako bi obezbedili kontinuitet i kvalitet naših usluga, usaglasili smo čitavo poslovanje sa ISO sistemima za upravljanje i to:

01.
ISO 9001

Sistem upravljanja kvalitetom(obuka radnika i sertifikacija za sistem upravljanja kvalitetom)

02.
ISO 14001

Sistem za upravljanje zaštitom životne sredine

03.
ISO 45001

Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu

04.
ISO 22301

Sistem upravljanja kontinuitetom poslovanja-društvena bezbednost.

05.
ISO 27001

Sistem upravljanja bezbednošću informacija- tehnika bezbednosti.

Sa ponosom ističemo

Pored navedenih standarda naše poslovanje usaglašeno je i sa standardom SRPS AL2 002 u pogledu fizičke zaštite, menadžmenta vrednostima i tehničke zaštite.
Sa ponosom ističemo da naši službenici poseduju i individualne sertifikate za rukovanje alkometrima, poznavanje stranih jezika, rada na računaru, pružanje prve pomoći i obavljanja poslova zaštite od požara a sve u cilju kompetentnosti u pražanju sto kvalitetnije usluge.

ALPHA GUARD poseduje svih 6 licenci za vršenje poslova privatnog obezbeđenja izdate od strane MUP-a i u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju i to:

Licenca za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite

A short description of this quality. Make these lines enticing enough to prove that you are the best in all you do.

Licenca za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

A short description of this quality. Make these lines enticing enough to prove that you are the best in all you do.

Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanja reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana sa nošenjem oružja.
Licenca za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite

A short description of this quality. Make these lines enticing enough to prove that you are the best in all you do.

Licenca za vršenje poslova obezbeđenja transport a i prenosa novca i vrednosnih pošiljki.

A short description of this quality. Make these lines enticing enough to prove that you are the best in all you do.

Licenca za vršenje projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite.

A short description of this quality. Make these lines enticing enough to prove that you are the best in all you do.

We Provide the Best Service in Industry​

Add a line that tells users how easily they can get in touch with you

en_US
en_US sr_RS