ISO sistem za upravljanje

Kako bi obezbedili kontinuitet i kvalitet naših usluga, usaglasili smo čitavo poslovanje sa ISO sistemima za upravljanje i to:

 • ISO 9001 – Sistem upravljanja kvalitetom (obuka radnika i sertifikacija za sistem upravljanja kvalitetom)
 • ISO 14001 – Sistem za upravljanje zaštitom životne sredine
 • ISO 45001 – Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu
 • ISO 22301 – Sistem upravljanja kontinuitetom poslovanja-društvena bezbednost
 • ISO 27001 – Sistem upravljanja bezbednošću informacija- tehnika bezbednosti

Sa ponosom ističemo

Pored navedenih standarda naše poslovanje usaglašeno je i sa standardom SRPS AL2 002 u pogledu fizičke zaštite, menadžmenta vrednostima i tehničke zaštite.
Sa ponosom ističemo da naši službenici poseduju i individualne sertifikate za rukovanje alkometrima, poznavanje stranih jezika, rada na računaru, pružanje prve pomoći i obavljanja poslova zaštite od požara a sve u cilju kompetentnosti u pražanju sto kvalitetnije usluge.

ALPHA GUARD poseduje svih 6 licenci za vršenje poslova privatnog obezbeđenja izdate od strane MUP-a i u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju i to:

 • Licenca za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite
 • Licenca za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja
 • Licenca za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanja reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana sa nošenjem oružja.
 • Licenca za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite
 • Licenca za vršenje poslova obezbeđenja transport a i prenosa novca i vrednosnih pošiljki.
 • Licenca za vršenje projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite.
Scroll