Ukoliko želite da pratite jedno vozilo ili celu flotu mi Vam možemo pomoći.
U okviru naših usluga pružamo i usluge satelitskog praćenja vozila i lica preko sopstvenih servera i sa jednim od najmodernijih softvera na svetu.

  • Mapa – Mapa sveta zasnovana na OSM mapama
  • Lokacija – Utvrđivanje trenutnog položaja uređaja
  • On-line – On-line digitalno nadgledanje uređaja
  • Rute – Uvid u pokrivene rute i njihov naknadni pregled
  • Brzina kretanja – Pregled i analiza trenutne brzine kretanja sa prikazom dijagrama
  • Trenutno stanje – Pregled arhive i analiza trenutnog stanja različitih senzora
  • Geo zona
  • Obaveštenja – SMS obaveštenje; – e-mail obaveštenje
  • Servis i registracija – Obaveštenje o registraciji i održavanju vozila – Obaveštenje o servisiranju vozila
Scroll