Telohraniteljska služba je posebna organizaciona jedinica u sastavu kompanije Alpha Guard d.o.o. koja je formirana tako da svojim operativnim radom i delovanjem može vršiti potpunu zaštitu određenih ličnosti u skladu sa internim procenama rizika i ugroženosti.

U obavljanju poslova telohraniteljske službe vrši se i planiranje, organizacija i koordinacija u cilju neposrednog sprovođenja preventivnih mera zaštite lica i ličnosti.

  • Planiranje
  • Organizacija
  • Koordinacija

Naši službenici koji obavljaju poslove telohranitelja su visokobučeni profesionalci koji su osposobljeni da odgovore na sve zahteve koji se od njih očekuju a koji se pre svega odnose na bezbednost i zaštitu života, materijalnih vrednosti, štićenih lica i lične bezbednosti članova njihovih porodica. Svi službenici u ovoj organizacionoj jedinici poznaju raznovrsne veštie i sposobnosti koje se tiču telesne zaštite, borilačkih veština, pružanja prve pomoći i to u različitim prilikama: kada se ličnost kreće peške, automobilom ili drugim prevoznim sredstvom, kada boravi u određenim objektima, prilikom raznih putovanja ili prilikom prisustvovanja određenim svečanostima, političkim skupovima, javnim manifestacijama, za vreme lova, na privatnim proslavama i sl.

  • Bezbednost i zaštita života
  • Materijalne vrednosti
  • Štićenih lica i lične bezbednosti njihovih porodica

Mi pružamo najbolje usluge obezbeđenja u regionu

Naši uspešni projekti govore o našem kredibilitetu.

Scroll